سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران گفت:دانشگاه تهران در حال توسعه و پیشرفت است و چرا که همیشه رشد کیفی در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.
حسین گلدان ساز رییس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛گفت:دانشگاه تهران همیشه با برنامه توسعه رو به جلو و پیشرفت حرکت می کند و همیشه ما رشد کیفی در این دانشگاه را در دستور کار قرار می دهیم.
وی ادامه داد:یکی از جهت گیری های  پردیس کشاورزی دانشگاه تهران ارتباط با جهاد کشاورزی است که هرچه ارتباط دانشگاه و این وزارتخانه بهتر باشد به نفع هر دو طرف و جامعه  است.
رییس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بیان داشت:برای هرچه بهتر شدن ارتباط با بخش صنعت و بخش خصوصی به دنبال زیر ساخت ها و برنامه ریزی های مشترک میان این دانشگاه و جهاد کشاورزی هستیم.
گلدان ساز برنامه ریزی و رسیدگی به کیفیت آموزش و پژوهش را در جهت گیری این دانشگاه عالی خواند و تصریح کرد:در سال های گذشته آموزش و پژوهش به طور کمی در کشور گسترش زیادی داشته که در بسیاری از موضوعات نیاز به بازنگری دارد.
رییس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران گفت:هدف نخست در دانشگاه تهران با توسعه روابط بین الملل به عنوان محور دوم توسعه باید محقق شود.
گلدان ساز یادآورشد:آنچه که در توسعه دانشگاه نقش دارد اخلاق مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی محور توسعه دانشگاه است که علم و اخلاق دو هدف در زمینه توسعه و پیشرفت در دانشگاه نقش اساسی دارد.