خوابگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز گفت: این دانشگاه آمادگی دارد به تمامی دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه خوابگاه دانشجویی ارائه کند.

اسماعیل حسام الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دانشگاه آمادگی دارد به تمامی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان ورودی جدید این دوره ها خوابگاه ارائه کند.

وی افزود: باتوجه به اینکه دانشگاه صنعتی شیراز دارای ۲ هزار دانشجو است و به دلیل اینکه پذیرش دانشجو در این دانشگاه زیاد نیست بنابراین ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه متناسب با دانشجویان است.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز خاطرنشان کرد: درحال حاضر این دانشگاه حدود هزار ظرفیت خوابگاهی دارد که براین اساس مشکلی برای ارائه خوابگاه به دانشجویان نداریم.

حسام الدینی تاکید کرد: برای ارائه خوابگاه به دانشجویان سنواتی کمی با مشکل مواجه هستیم که برای این موضوع نیز درحال برنامه ریزی هستیم.