سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی از اعلام شهریه های پردیس های خودگران و ارشد این دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ این دانشگاه خبر داد.
نادر نعمت الهی معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نحوه اخذ شهریه  دوره های ارشد و پردیس خودگران این دانشگاه بر اساس مصوبه ۱۷ شهریور ۹۵به تصویب هیت امنای این دانشگاه برای دانشجویان ابلاغ شد.
وی ادامه داد: میزان کل شهریه های دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال های ۹۴ و ۹۵ دوره های دکتری پردیس های خودگردان این دانشگاه ۶۰ میلیون تومان است که  شهریه هر نیمسال به صورت ثابت برای هر دانشجو ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
معاون آموزشی دانشگاه علامه بیان داشت:در این بخشنامه که از سوی هیت رییسه دانشگاه تصویب شده است میزان کل شهریه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه برای دانشجویان ورودی سال های ۹۴ و ۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی ۲۰ میلیون تومان است.
نعمت الهی یادآورشد: شهریه هر نیمسال تحصیلی به صورت ثابت برای  دانشجویان  مقطع پردیس های خودگردان ۴ میلیون تومان تعیین شده است.
شهریه مقطع ارشد پردیس خودگردان دانشگاه علامه برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶

سال ورود کل شهریه  شهریه هر نیسمال به صورت ثابت
(علوم انسانی) ورودی ۹۴ و ۹۵
 ۲۰۰.۰۰۰۰۰۰ریال
 ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
(سایر گروه ها) ورودی ۹۴و ۹۵
  ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ریال
ورودی های قبل از ۹۳
 ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ریال
شهریه مقطع دکتری پردیس خودگردان دانشگاه علامه در سال تحصیلی ۹۵-۹۶
سال ورود  کل شهریه  شهریه هر نیسمال به صورت ثابت
(علوم انسانی) ورودی ۹۴ و ۹۵
 ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ریال
(سایر گروه ها) ورودی ۹۴و ۹۵  
۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 ۸۷.۵۰۰.۰۰۰ریال
ورودی قبل از ۹۳ 
 ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 ۵۶.۲۵۰.۰۰۰ریال