سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی از طرح و دستاوردهای فناورانه دریایی در حوزه‌های مختلف صنایع دریایی داوری و تقدیر به عمل خواهد آورد.

صنایع دریایی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، از آنجایی که بخش مهمی از فعالیت‌های ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی توسعه فناوری‌های کلیدی دریایی است، این آیین‌نامه در جهت انتخاب طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه برتر در حوزه صنایع دانش‌بنیان دریایی تدوین شده است.

در این راستا شناسایی طرح‌ و دستاوردهای مناسب امری مهم است. بر طبق این آیین‌نامه، طرح‌های ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی “دریا مسیر پیشرفت” در حوزه‌های مختلف صنایع دریایی دریافت و مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است، طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه دریایی در سه حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان ها و ارگان‌های دریایی و در نهایت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دریایی مورد بررسی و انتخاب قرار می‌گیرد.