خوابگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان گفت: بیش از ۱۵۰ مجوز خوابگاه غیردولتی توسط شوراهای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی در سطح استان و شهرستان ها صادر شده است.

سید فردین تقی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمام خوابگاه دارن غیردولتی  که می خواهند از نیم سال تحصیلی آتی فعالیت کنند، حتما باید از شورای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی، مجوز تاسیس و اداره خوابگاه غیردولتی را دریافت کنند.

وی ادامه داد: هیچ شخصی حق ندارد بدون دریافت مجوز نسبت به اسکان دانشجویان در خوابگاه های غیردولتی اقدام کند، اگر در سطح استان ها و شهرستان ها، ساختمانی بدون مجوز شورای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی به عنوان خوابگاه غیردولتی فعالیت کند، به وسیله مکاتبه رئیس شورای نظارت با ناجا، خوابگاه توسط ناجا پلمپ می شود.

معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: تنها مرجع صدور مجوز خوابگاه های غیردولتی، شورای نظارت برخوابگاه های دانشجویی است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ مجوز خوابگاه غیردولتی توسط شوراهای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی صادر شده است، تعدادی نیز در دست اقدام است. امیدوارم تا اول مهر ماه سال جاری مجوز بالغ بر ۳۰۰ خوابگاه غیردولتی صادر شود.