هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازیسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور با حضور وزیر بهداشت، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، در راستای روند شکل گیری ساختار دانشگاه علوم پزشکی مجازی اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، معاون آموزشی وزارت بهداشت و سایر اعضاء تشکیل شد.

در این جلسه دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ضمن ارائه گزارشی در زمینه برنامه های در دست اقدام حوزه آموزش در قالب بسته های تحول در آموزش پزشکی، اقدامات انجام شده در زمینه توسعه آموزش مجازی را در راستای ماموریت های ابلاغی در بسته های تحول ارزیابی کرد.

در ادامه این جلسه که با هدف شکل گیری ساختار دانشگاه علوم پزشکی مجازی و به منظور بهره مندی از تمامی ظرفیتهای قانونی و حمایتی جهت عملیاتی سازی برنامه های دانشگاه، آئین نامه داخلی هیات امنا و اساسنامه ، چارت سازمانی و بودجه تفصیلی تنظیمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی بررسی و مورد تصویب قرار گرفت .

در این جلسه همچنین آیین نامه مالی معاملاتی ، آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور و آیین نامه پیشنهادی در زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت مورد تصویب قرار گرفت.

ضمن اینکه به دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور اجازه داده شد در خصوص عقد قرارداد با موسسات بین المللی جهت برگزاری آزمون های بین المللی،  فروش نرم افزارها و یا دانش فنی دانشگاه، جذب دانشجوی خارجی با مجوزهای لازم و آموزش چند زبانه زیر نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.

سیدناصر استاد مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت و مسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور ضمن ارائه گزارشی از روند شکل گیری دانشگاه مجازی و اقدامات یکساله حوزه معاونت آموزشی از تصویب برنامه های راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در بیست و یک بند پیشنهادی پس از بحث و تبادل نظر و با اعمال نظرات اصلاحی اعضا خبر داد.

اعضای هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازی را سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت،  باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، حمید شهریای معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه،  سید ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ، نصراله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، سید ناصر استاد مشاور معاون آموزشی و حسن امین لو مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیاتهای امنا تشکیل می دهند.