دانشگاه کاشان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: تخلفات مربوط به موضوع حجاب و عفاف در این دانشگاه با رویکرد تربیتی دنبال می شود.

قنبرعلی شیخ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه کاشان برخورد با تخلفات عفاف و حجاب یک برخورد تربیتی است بنابراین ابتدا پرونده های مربوط به این حوزه در شورای عفاف و حجاب دانشگاه بررسی خواهد شد.

وی افزود: برای کاهش تخلفات مربوط به عفاف و حجاب از اساتید مشاوره فرهنگی کمک می گیریم و سعی داریم از طریق تذکر این نوع مشکلات را رفع کنیم تا دانشجویان کمتر به کمیته انضباطی معرفی شوند.

معاون دانشجویی دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: در صورتی که تذکرات در خصوص تخلفات مربوط به عفاف وحجاب زیاد باشد فرد به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

شیخ زاده تاکید کرد: در موضوعات فرهنگی از جمله موضوع حجاب از اعضای هیات علمی دانشگاه کمک می گیریم.

وی اظهار داشت: تعداد پرونده های مربوط به کمیته انضباطی این دانشگاه نسبت به سال های گذشته بسیار کمتر شده است و تخلفاتی که در این کمیته بررسی می شود در حوزه آموزشی است.