مخبر دزفولی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیرخانه این شورا تا سه ماه آینده مطالعه خود را در خصوص آسیب های فرهنگی با کمک مراکز آماری از طریق نظرسنجی میدانی انجام می دهد و نتیجه اعلام خواهد شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی در جلسه ۷۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوع اصلی این جلسه مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور بود و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی را در این زمینه آماده کرده بود که در جلسه ارائه شد.

وی افزود: وزیر علوم، وزیر بهداشت و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها پس از گزارش ارائه شده نظرات و گزارش های خود را در زمینه آسیب های فرهنگی ارائه کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: آمارهای مختلفی نیز در این زمینه در جلسه ارائه شد و به دلیل اختلاف نظری که در این زمینه وجود داشت و همچنین اهمیتی که موضوعات دانشگاهی دارد و با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و ضرورت عدم غفلت از آسیب های فرهنگی دانشگاه ها و نشاط دانشجویان برای انجام دادن فعالیت های علمی و فرهنگی خود در دانشگاه، قرار شد بررسی جامعی در این زمینه توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

مخبر دزفولی اظهار داشت: آسیب های فرهنگی در دانشگاه می تواند به روند پرشتاب پیشرفت علمی کشور لطمه بزند و نباید بگذاریم این موانع و مشکلات به پیشرفت علمی و فضای پرنشاط دانشگاه آسیب زند.

وی گفت: در این جلسه قرار شد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا سه ماه آینده مطالعه و گزارش خود را در این زمینه با کمک مراکز آماری از طریق نظرسنجی میدانی انجام دهد و نتیجه نهایی آن در جلسه شورا مطرح شود.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: قرار شد متناظر با آسیب هایی که در این گزارش مطرح می شود برنامه ریزی متناسبی از جانب دستگاه های ذی ربط انجام گیرد تا شاهد نشاط و پیشرفت روزافزون در دانشگاه باشیم.

متناسب سازی رشته های دانشگاهی براساس علایق دانشجویان

مخبر دزفولی اضافه کرد: یکی از نکات مهم مطرح شده در این زمینه عدم علاقه و رغبت برخی دانشجویان به رشته تحصیلی خود در دانشگاه بود که ممکن است آینده شغلی مناسبی نداشته باشند. این موضوع به آسیب های اجتماعی  فرهنگی دانشگاه ها دامن می زند لذا باید برنامه کاری در این زمینه ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مصوبه آمایش آموزش عالی است که متناسب سازی رشته های تحصیلی با علائق دانشجویان در دستور کار این شورا قرار خواهد گرفت تا درخصوص یکی از علل آسیب های اجتماعی در دانشگاه اقدام جدی صورت گیرد.

ارائه گزارش آمایش آموزش عالی حوزه سلامت در جلسه آینده

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به تصویب سند آمایش آموزش عالی حوزه سلامت در سال گذشته در این شورا گفت: در جلسه آینده این شورا اولین گزارش موفقیت ها و دستاوردهای اجرایی شدن این طرح در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می شود.

مخبر دزفولی اظهار داشت: متناسب شدن میزان پذیرش دانشجو با امکانات نسبی هر بخش جغرافیایی کشور، ماموریت گرا کردن دانشگاه ها در کشور، همگرا کردن مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی، جهت گیری های جدید برای پذیرش دانشجویان خارجی از محورهای مهم این سند بود که گزارش مفصل آن در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.