جشنواره کتاب سال دانشجویی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ۶۹۰ عنوان کتاب در بیست و سومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی داوری می‌شوند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، در این دوره از جشنواره کتاب سال دانشجویی، کتب علوم انسانی با ۳۹۹ عنوان کتاب بیشترین آثار ارسالی را به خود اختصاص داده است. کتاب‌های حوزه علوم پزشکی و دامپزشکی با ۱۲۵ عنوان و کتابهای حوزه فنی و مهندسی با ۵۹ عنوان کتاب در رده های بعدی قرار دارند.

با توجه به اهمیت داوری وارزیابی و همچنین لزوم توجه به ملاحظات علمی و تخصصی، داوری هر کتاب در ۴ مرحله انجام می‌شود. همچنین آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره با توجه به شرایط دبیرخانه، موضوع و محتوای هرکتاب در رشته‌ها و گروه‌های تعیین شده طبقه بندی شدند.

بر اساس این گزارش، هر کتاب توسط مدیر گروه و به همراه دو مشاور، بر مبنای فرم مرحله اول داوری و مبتنی بر شاخص هایی مانند مناسب بودن محتوای کلی کتاب، شیوه تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری علمی مطالب کتاب، سبک وشیوه نگارش کتاب، به کارگیری خلاقیت علمی در محتوا و ارایه مطالب کتاب و همچنین جامعیت و کاربردی بودن مطالب کتاب ارزیابی و داوری می شود.

آثار توسط هیات داوران و بر اساس فرم های داوری مخصوص هر گروه ارزشیابی می‌شوند و هیات داوران در جلسه نهایی داوری، آثار برتر هر گروه را به تفکیک تعیین و با در نظر گرفتن تمامی شرایط و ضوابط علمی موجود و طبق آیین نامه جشنواره کتاب سال دانشجویی آثار برتر را معرفی خواهد کرد.

در بیست و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی بیش از  ۶۹۰ عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.