دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه گفت: وزیر علوم نامه ای با محوریت رعایت عفاف و حجاب به دانشگاه های کشور ارسال کرده است.

مهدی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نامه وزیر علوم تاکید بر مصوبات سال ۸۴ درخصوص عفاف و حجاب دارد و در این نامه به دانشگاه ها تاکید شده که در روند اجرای آیین نامه عفاف و حجاب توجه بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: همچنین دانشگاه ها موظف هستند هر سه ماه یک بار گزارشی از روند فعالیت های خود در حوزه عفاف و حجاب را به وزیر علوم ارسال کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه خاطرنشان کرد: براساس تاکید وزیر علوم دانشگاه ها باید اقدام به تشکیل کمیته هایی با محوریت عفاف و حجاب داشته باشند که در دانشگاه ارومیه نیز این کمیته تشکیل شده است.

صالحی تاکید کرد: اعضای کمیته عفاف و حجاب در دانشگاه ارومیه تعیین شدند و احکام لازم برای این افراد از سوی رئیس دانشگاه صادر شده است.

وی گفت: در این کمیته باید روند اجرای آیین نامه عفاف و حجاب در دانشگاه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.