سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا- دانشگاه آزاد اسلامی از خبرگزاری فارس به دلیل خسارات معنوی و مادی به این دانشگاه شکایت کرد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد، این دانشگاه در پی درج اخبار سراسر کذب در ساعات پایانی انتخاب رشته دانشجویان توسط خبرگزاری فارس، از این خبرگزاری به علت نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی شکایت کرده است.
این خبرگزاری برای چندمین بار در گزارشی بی پایه و اساس، مدارک فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی را در حالی بی اعتبار خواند که در همین گزارش به مصاحبه وزیر علوم که با قید سوگند جلاله مدارک دانشگاه آزاد اسلامی را معتبر خوانده، اشاره شده است.
در نتیجه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده است به جهت روشن شدن این خبرسازی ها و احقاق حقوق معنوی فارغ التحصیلان و دانشجویان خود، و نیز جبران خسارات مادی و معنوی وارده به این دانشگاه، از طریق قوه قضائیه اقدام خواهد کرد.