سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – هیأت انجمن بین المللی مکتب کنفسیوس به سرپرستی دکتر نیوسی پینگ از دانشگاه تهران بازدید کردند.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا، در این دیدار، مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران، ضمن ارائه گزارش از فعالیت های فرهنگی دانشگاه، آمادگی دانشگاه تهران را برای همکاری های فرهنگی در چهارچوب قوانین و نیز در صورت امضای یادداشت تفاهم رسمی بین انجمن بین المللی مکتب کنفسیوس و دانشگاه تهران اعلام کرد.
رئیس هیأت چینی نیز گفت، این انجمن در ۵۰ کشور شعبه دارد و در سال ۱۹۹۴ میلادی تأسیس شده است. این انجمن در راستای پیشبرد اندیشه های کنفسیوس در جهان فعالیت می کند و عمدتاً بر زمینه های ادبیات و فلسفه تمرکز دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، نیوسی پینگ افزود: کنفرانس های متعددی با مشارکت انجمن در دانشگاه های مختلف برگزار شده است.
وی افزود: ایران و چین دارای پیشینه تمدنی قوی هستند و چینیان همانند ایرانیان به میراث فرهنگی خود اهمیت می دهند. هدف ما این است که مردم و تمدن چین را آن گونه که هست به جهان بشناسانیم و در عین حال با تمدن و فرهنگ غنی ایران بیشتر آشنا شویم.
نیوسی پینگ ادامه داد: در تلاشیم که پلی فرهنگی بین دو کشور ایجاد کنیم، زیرا مشابهت های فرهنگی بی شماری با ایران داریم و باید تبادلات فرهنگی عمیق تری نیز داشته باشیم.
رئیس هیأت چینی، چاپ نشریات مشترک، برگزاری کنفرانس و تبادل محقق را از جمله برنامه های فرهنگی مورد نظر هیأت چینی برشمرد.
در این دیدار، ابوالحسن امین مقدسی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، محمد بهشتی عضو هیأت علمی گروه فلسفه و علی کریمیان عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و عبدالمجید اسکندری مدیرکل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی حضور داشتند.