دانشگاه فردوسی مشهد سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: طبق بررسی صورت گرفته میان دانشگاه های کشور تعداد پرونده هایی انضباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بسیار پایین تر از دیگر دانشگاه ها بوده است.

کامران داوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه فردوسی مشهد رویکرد تربیتی را درخصوص تخلفات دانشجویان در پیش گرفته است که این امر موجب شده تعداد پرونده های ارجاعی این دانشگاه به کمیته انضباطی بسیار کم و محدود باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: در این دانشگاه دبیر شورای انضباطی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی این دانشگاه انتخاب می شوند تا روند رسیدگی به پرونده های دانشجویان با نگاه تربیتی صورت گیرد.

داوری تاکید کرد: تعداد پرونده های انضباطی دانشجویان این دانشگاه بسیار کم است و زمان رسیدگی به پرونده ها نیز بسیار سریع انجام می شود.