خوابگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: این دانشگاه برای اسکان دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه هیچ مشکلی ندارد و به تمامی تقاضاها پاسخ می دهد.

قاسم عازمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال ساخت سه بلوک خوابگاهی جدید خوابگاهی در دانشگاه رازی کرمانشاه هستیم که با اتمام این پروژه مشکل اسکان دانشجویان پسر در خوابگاه نیز برطرف خواهد شد.

وی افزود: امسال برای ارائه خوابگاه به دانشجویان جدید الورود پسر نیز مشکلی نداریم اما به دانشجویان قدیمی این دانشگاه تنها برای ۴ نیمسال تحصیلی خوابگاه ارائه خواهد شد.

معاون دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه خاطرنشان کرد: سه بلوک جدید خوابگاهی این دانشگاه دارای ۵۰۰ نفر ظرفیت است که تا پایان سال جاری تکمیل و افتتاح خواهد شد.

عازمی تاکید کرد: درحال حاضر دانشگاه رازی کرمانشاه دارای ۳ هزار و ۴۰۰ ظرفیت خوابگاهی است.