سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس سابق انستیتو پاستور ایران پس از سال‌ها تلاش برای شناسایی بیماری‌های عفونی مشترک انسان و دام و کنترل طاعون درگذشت.

رئیس انستیتو پاستور

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا دکتر منصور شمسا رئیس اسبق انستیتو پاستور ایران و از محققان برجسته کشور در زمینه طاعون و آبله دار فاتی را وداع گفت.

دکتر منصور شمسا متولد سال ۱۳۰۱ است که از سال ۱۳۲۸ به طور غیر رسمی و از سال ۱۳۳۴ به طور رسمی به عنوان پزشک و متخصص ‌اپیدمیولوژی به استخدام انستیتو پاستور ایران درآمد.

وی دروس تکمیلی بهداشت را به مدت یکسال در انستیتو پاستور فرانسه گذراند و در سال ۱۳۳۴ به مطالعه تب راجعه در افغانستان پرداخت و در سال ۱۳۴۷ به ریاست بخش اپیدمیولوژی و مسوول تحقیقات طاعون منصوب شد و یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۴۸ به عنوان کارشناس سازمان بهداشت جهانی در کنترل طاعون اندونزی مشارکت داشت.

مطالعات وسیع دکتر شمسا و همکارانشان در سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ در مورد بیماری تولارمی، باعث اولین گزارش این بیماری در شمال غربی و شرق کشور در دام‌های اهلی و حیات وحش شد.

در این مطالعه بیش از ۴۵۰۰ پستاندار وحشی و ۲۰۰ گوسفند و گاو، در ۴۷ نقطه کشور در جستجوی رد عامل تولارمی مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه به شناسایی هر چه بیشتر پراکندگی پستانداران وحشی در کشور، به عنوان مخزن بسیاری از بیماری‌های عفونی مشترک انسان و دام، کمک شایانی کرد.

دکتر شمسا در سال ۱۳۵۰ در برنامه ریشه کنی آبله در کشور پاکستان به عنوان مشاور اپیدمیولوژی شرکت داشت و مدتی نیز به عنوان رییس انستیتو پاستور ایران مشغول به فعالیت و در سال ۱۳۵۴ بازنشسته شد.

وی تا سال ۱۳۶۸ در کنار مرحوم دکتر شادپور، دکتر پیله رودی و دکتر ملک فضلی در ستاد گسترش شبکه‌های بهداشت در زمینه مبارزه با بیماری‌های واگیردار ادامه خدمت کرد. وی روز پنجشنبه ۱۱ شهریور بدرود حیات گفت.

وی در ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ در آمریکا بدرود حیات گفت.