سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی گفت: انجمن های علمی دانشجویی در حوزه های مختلف علوم انسانی راه اندازی می شود.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز شنبه ایرنا، غلامعلی حداد عادل در جلسه ۱۲۲ شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دومین دوره توجیهی دانشجویان نخبه علوم انسانی در قم برگزار شد که در این دوره بیش از ۲۰۰ دانشجوی نخبه علوم انسانی با دعوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ابعاد مختلف موضوع تحول و ارتقا علوم انسانی، آشنا شدند.
رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی افزود: در این دوره که طی دو هفته برگزار شد در کلاس های مستمر و همچنین سخنرانی های اساتید صاحب نظریه علوم انسانی موضوعات ارتباط علوم انسانی با سایر علوم و لزوم تحول و نوسازی در این علوم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

** راه اندازی انجمن های علمی دانشجویی در علوم انسانی
حداد عادل خاطرنشان کرد: در این دوره مقرر شد انجمن های علمی دانشجویی در حوزه های مختلف علوم انسانی با همکاری شورای تحول و ارتقا علوم انسانی تشکیل شود.
وی افزود: نقطه ضعف اصلی در آموزش زبان، نبود متخصص در این حوزه است و در این برنامه درسی سعی شده این معضل بر طرف شود.
رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی تاکید کرد: اگر به تجربه به برخی از کشورهای موفق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که این موفقیت ها مرهون تربیت افراد مسلط به آموزش علوم مختلف است.
حداد عادل گفت: رشته زبان انگلیسی یک محمل مناسب برای کارآمدی، بومی سازی، اسلامی سازی و روزآمدی است و می توان در این رشته تحول و ارتقا علوم انسانی را به نحو کامل مشاهده کرد.
وی با اشاره به برخی از نظرات مطرح شده، افزود: اسلامی کردن در هر رشته علوم انسانی معنای خاصی دارد و ضمن رعایت کلیات باید در هر رشته با توجه به مقتضیات آن رشته، اسلامی شدن تعریف شود.
رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی تاکید کرد: در رشته آموزش زبان انگلیسی ثقل و محور اصلی اسلامی سازی، زدودن متون آموزشی از مفاهیم و محتویات خلاف اسلام و تلاش برای نگارش متون آموزشی حاوی معارف اسلامی است.
حداد عادل گفت: در موضوع اسلامی سازی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی باید از هرگونه افراط و تفریط خودداری شود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور بعدی جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، بررسی سرفصل ها و برنامه درسی رشته ‘ خانواده و سلامت جنسی ‘ در مقطع دکترا بود.
در این گزارش که توسط یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد ارائه شد، با اشاره به لزوم آموزش این مبحث مهم و تأکیدات رهبر معظم انقلاب درمورد این موضوع، تربیت متخصصین و مشاورین صالح به این منظور از اهداف راه اندازی این رشته برشمرده شده است.
در بخش دیگری از این گزارش با برشمردن ارتباط بین این رشته با پزشکی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی اجتماعی برخی از ایرادهای موجود در برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمینه برشمرده شده است.
در ادامه این گزارش با اشاره به نظرات اسلام به قوه جنسی به عنوان عامل استحکام خانواده و لزوم پیراستن فضای عمومی جامعه از هرگونه آلودگی جنسی، نبود متخصص در زمینه مشاوره و آموزش مسائل جنسی به زوجین مهمترین انگیزه برای تأسیس و راه اندازی این رشته ذکر شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ضمن برشمردن برخی از الزامات پذیرش دانشجو در این رشته از جمله تأهل و غیره آگاهی از قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه از سایر الزامات دانشجویان این رشته عنوان شده است.

** بررسی برنامه درسی خانواده و سلامت جنسی
پس از ارائه این گزارش، اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که نیاز به اقدام عاجل و موثر در حوزه آموزش زبان انگلیسی با توجه به افزایش روزافزون ارتباطات بین المللی، در نظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه، توجه به دیپلماسی آموزشی در برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی، تمرکز بیشتر بر موضوع اسلامی شدن در این برنامه درسی، لزوم دانشجو محور بودن برنامه درسی و نمود بیشتر این ضرورت در برنامه درسی پیشنهادی از مهم ترین محورهای این پیشنهادها بود.
همچنین تفکیک دقیق بین ارزشیابی و سنجش آموزشی، تاثیر روان شناسی آموزشی بر هر گونه برنامه ریزی آموزشی در زبان های خارجی، استفاده از تجارب و دستاوردهای پژوهشگران در این بخش و لزوم مختصر و مفید بودن برنامه درسی تدوین شده از دیگر موضوعات پیشنهادی اعضا در این جلسه بود.
دستور بعدی جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، بررسی سرفصل ها و برنامه درسی رشته خانواده و سلامت جنسی در مقطع دکترا بود.
در این گزارش که توسط یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد ارائه شد، با اشاره به لزوم آموزش این مبحث مهم و تاکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون این موضوع، تربیت متخصصین و مشاورین صالح به این منظور از اهداف راه اندازی این رشته برشمرده شده است.
در بخش دیگری از این گزارش با برشمردن ارتباط میان این رشته با پزشکی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی اجتماعی برخی از ایراد های موجود در برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمینه برشمرده شده است.
در ادامه این گزارش با اشاره به نظرات اسلام به قوه جنسی به عنوان عامل استحکام خانواده و لزوم پیراستن فضای عمومی جامعه از هرگونه آلودگی جنسی، نبود متخصص در زمینه مشاوره و آموزش مسائل جنسی به زوجین مهمترین انگیزه برای تاسیس و راه اندازی این رشته عنوان شد.
با توجه به اتمام وقت جلسه و با رای مثبت اعضا، کلیات این رشته از تصویب گذشت و بررسی جزئیات آن به جلسه آینده موکول شد.