سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – طی حکمی، دکترسیدمهدی طبائی به عنوان رییس جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران منصوب شد.

انتصاب
به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، طی حکمی از سوی دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر سیدمهدی طبائی برای مدت دو سال به عنوان “رییس جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران” منصوب شد.
گفتنی است، دکتر سیدمهدی طبائی تاکنون به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران فعالیت داشته است.