کلاس درس سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: درحال تدوین آیین نامه ای برای تعیین ساعات موظفی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها هستیم.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر برای اعضای هیات علمی ساعات موظفی آموزشی تعیین شده است و اساتید براساس این ساعات در دانشگاه ها حضور خواهند داشت.

وی افزود: درحال بررسی موضوع تعیین ساعات موظفی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها هستیم تا براین اساس فعالیت پژوهشی اساتید نیز در ارتقا و ترفیع اساتید موثر باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اکنون در روند ارتقا اعضای هیات علمی فعالیت های پژوهشی نقش دارند اما به دنبال تدوین آیین نامه ای هستیم تا میزان فعالیت پژوهشی اساتید نیز تعیین شود.

احمدی تاکید کرد: درحال تدوین آیین نامه تعیین ساعات موظفی پژوهشی اعضای هیات علمی هستیم که پس از نهایی شدن باید به تصویب وزیر علوم برسد.