سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه بجنورد از افزایش رشته‌های این دانشگاه طی سال جاری خبر داد.

دکتر احمد محقر رییس دانشگاه بجنورد

احمد محقر در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: برای نیمسال اول سال تحصیلی پیش رو، رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکی در مقطع کارشناسی ارشد به رشته‌های این دانشگاه افزوده شده است. همچنین طی سال جاری رشته علوم تربیتی نیز در مقطع کارشناسی به رشته های موجود در دانشگاه افزوده شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون این دانشگاه دارای ۱۴ کدرشته همانند مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم‌ها، ریاضی محض در جبر و آنالیز، علوم اقتصادی،آموزش زبان انگلیسی و مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد است.

محقر در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع دانشگاه بجنورد دارای ۲۵ کد رشته در مقطع کارشناسی شامل علوم کامپیوتر، فیزیک، زبان روسی، معماری، شهرسازی، برق، شیمی، صنایع برق، عمران و روانشناسی است.

رییس دانشگاه بجنورد یادآورشد: هم اکنون بیش از سه هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.