سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس اداره اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه این دانشگاه تازه تاسیس است، گفت: میزان سرانه فضای ورزشی سرپوشیده و فضای باز به ازای هر دانشجو در دانشگاه فرهنگیان حدود ۴۶ سانتی متر است.

دانشگاه فرهنگیان

سید رفیع شفا بخش در گفت وگو با خبرنگار ایسنا؛ پیرامون فضاهای ورزشی این دانشگاه اظهار کرد: با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه نوپا و تازه تاسیس است، سرانه فضاهای ورزشی آن نسبت به دانشگاه های دیگر پایین تر است.

وی افزود: میزان سرانه فضای ورزشی سرپوشیده و فضای باز به ازای هر دانشجو در دانشگاه فرهنگیان حدود ۴۶ سانتیمتر است. امیدواریم با همت مسئولان دانشگاه فرهنگیان این سرانه ورزشی به سرانه مطلوب و در شأن دانشجو معلمان افزایش یابد.

رییس اداره اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه فرهنگیان، اضافه کرد: برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی در دانشگاه فرهنگیان، طرح هایی مصوب شده است و سرپرست دانشگاه فرهنگیان قول مساعد داده است که هر ساله یک تا دو سالن ورزشی در استان هایی که فاقد سالن ورزشی هستند، احداث شود.

شفابخش اضافه کرد:  این نوع جشنواره ها گام موثری در خصوص اجتماعی کردن دانشجو معلمان و توسعه ورزش های همگانی است. همچنین برگزاری اینگونه جشنواره ها می تواند نقش موثری در پرکردن اوقات فراغت دانشجومعلمان ایفا کند.

وی هدف از برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی را احیای این بازی ها عنوان کرد و گفت: این جشنواره می تواند به دانشجومعلمان یادآوری کند که می توان بازی های بومی و محلی را در مدارس با فضای اندک و امکانات و هزینه کم اجرا کرد.