دانشگاه علامه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش ظرفیت خوابگاهی گفت: امسال به تمام متقاضیان جدید الورود غیر بومی خوابگاه ارایه خواهیم داد .

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خوابگاه متاهلی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: چون خوابگاه های دانشگاه به صورت پراکنده بودند، دانشگاه علامه طباطبایی خوابگاه متاهلی نداشت.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با توجه به این مساله که ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه از داخل شهر به دهکده المپیک منتقل می شود، بنابراین ساختمان فعلی معاونت به خوابگاه تبدیل خواهد شد.

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بنابراین حدود ۱۵۰ نفر به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه اضافه می شود، ۳ خوابگاه دیگر دانشگاه نیز در حال تعمیر و بازسازی است همچنین یک ساختمان اداری، فرهنگی و  تربیتی در خوابگاه سلامت دانشگاه احداث شده است.

وی با بیان اینکه به تدریج به سمت بهداشت سازی و ایمن سازی می رویم افزود: امسال به تمام متقاضیان جدید الورود غیر بومی خوابگاه ارایه خواهیم داد.

سلیمی مهمترین برنامه این معاونت را در سال جدید حرکت به سمت فعالیت های فرهنگی و تربیتی در داخل خوابگاه ها و ارتقاء آن عنوان کرد.