صبح امروز هفدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان با حضور دکتر طیبی و دکتر عبدالله جاسبی در سالن مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.