دانشگاه شهید بهشتی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: شرکت در طرح پایش سلامت جسم و روان توسط دانشجویان وردی سال ۹۵ الزامی است .

به گزارش خبرگزارش مهر، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: به مناسبت آغاز سال تحصیلی، تمام دانشجویان ورودی سال ۹۵ دوره های روزانه و نوبت دوم، می بایست طبق تاریخ مندرج در گواهی ثبت نام غیرحضوری، جهت انجام طرح پایش سلامت جسم به اداره بهداشت و درمان و جهت انجام پایش سلامت به خانه فرهنگ دانشجو مراجعه کنند.

با توجه به بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، شرکت در این طرح و انجام آن برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.