آزمون سراسری سال 95 سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از برگزاری آزمون های دوره علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دوره پیش کارورزی پزشکی در روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه خبر داد.

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره از آزمون ها، پنجاه و پنجمین دوره علوم پایه پزشکی، چهل و پنجمین دوره علوم پایه دندانپزشکی، چهل و ششمین دوره علوم پایه داروسازی و پنجاه و هشتمین دوره پیش کارورزی است.

وی افزود: همه دانشجویان رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی باید پس از پایان دوره علوم پایه باید در آزمون جامع علوم پایه شرکت کنند. همچنین دانشجویان پزشکی پیش از ورود به دوره کارورزی نیز باید در آزمون پیش کارورزی شرکت کنند.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: این آزمون ها دو بار در سال برگزار می شود و در این میان علاوه بر دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، متقاضیان انتقال و ارزشیابی مدارک خارج از کشور که پیش از این در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت پرونده تشکیل داده اند نیز می توانند در این آزمون ها شرکت کنند.

وی با اشاره به آغاز ایجاد زیرساخت های برگزاری این آزمون ها به صورت الکترونیکی گفت: در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی در حال آماده سازی زیرساخت های لازم برای برگزاری آزمون های الکترونیکی هستند که تاکنون در اصفهان اجرایی شده است. به این ترتیب امکان برگزاری چند باره آن در طول سال فراهم می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: آزمون های این دوره علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دوره پیش کارورزی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۱ شهریور ماه در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

وی با اشاره به وظیفه مرکز سنجش در این آزمون ها گفت: با توجه به اینکه این آزمون ها به صورت دانشگاهی است، مرکز سنجش آموزش پزشکی با هماهنگی دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ۵۰ سئوال را طراحی می کند و آن را در اختیار مناطق ۱۰ گانه آمایشی قرار می دهد.

پورکاظمی گفت: این آزمون ۲۰۰ سئوال دارد که نمره منفی نیز ندارد. از تعداد ۲۰۰ سئوال، تعداد ۵۰ سئوال از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی و ۱۵۰ سئوال از سوی مناطق آمایشی طراحی می شود و برای همه دانشگاه ها ارسال می شود.

وی یادآور شد: پس از برگزاری آزمون تمامی نمره ها به مرکز سنجش ارسال می شود و میزان نمره کسب شده دانشجویان در ۵۰ سئوال مرکز سنجش استخراج شده و با روش های آماری آن را تراز می کنیم. به این ترتیب سختی و آسانی سئوالات قطب ها را از بین می بریم. پس از آن با هماهنگی معاونان آموزشی دانشگاهها حد نصاب تعیین شده و به دانشگاه ها ابلاغ می شود.