سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، با هدف توسعه فناوری‌های دریایی و پیشبرد نقشه راه فناوری‌های دریایی از سفر استادان برجسته خارجی در این حوزه حمایت می‌کند.

صنایع دریایی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی با هدف توسعه فناوری‌های دریایی و پیشبرد نقشه راه فناوری‌های دریایی از سفر اساتید برجسته خارجی در این حوزه به منظور ارائه سخنرانی، برگزاری کارگاه آموزشی و شرکت در همایش‌های علمی (ملی و بین‌المللی داخل کشور) حمایت می‌کند. 

بر اساس این گزارش، یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور باید به عنوان میزبان از طرف مؤسسه متبوع به ستاد معرفی شود. فرد میزبان باید عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه در گروه‌ها یا دانشکده‌های دریایی بوده و در کمیته‌های نقشه راه فناوری‌های دریایی عضویت داشته باشد.

استاد برجسته خارجی، کسی است که مقیم خارج کشور بوده و دارای حداقل اچ‌ایندکس 20  بر مبنای بانک اطلاعاتی اسکوپوس ‌باشد. در موارد خاص با بررسی کمیته تخصصی ستاد این معیار می‌تواند تغییر کند.

نحوه ارائه درخواست حمایت

فرد میزبان باید درخواست حمایتی خود را در قالب یک پروپوزال در چارچوب پیشنهادی ستاد تهیه و حداقل ۳ ماه قبل از انجام سفر استاد مدعو به ستاد ارسال کند. 

پروپوزال‌های رسیده بر اساس اولویت‌های آموزشی و پژوهشی ستاد، کیفیت پرونده علمی استاد مدعو و محتویات پروپوزال دریافتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه ارزیابی آن به اطلاع متقاضی می‌رسد. مبلغ حمایت پس از انجام سفر و ارائه گزارشات و مستندات مربوطه توسط فرد میزبان، در وجه وی پرداخت خواهد شد.