وحید احمدی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: از سوی این معاونت نظارت درخصوص روند فعالیت دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها آغاز شده است.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاونت پژوهشی وزارت علوم به موضوع نظارت و ارزیابی دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها وارد شده و نتایج این ارزیابی ها اعلام خواهد شد.

وی افزود: پس از اتمام بازدید و ارزیابی دفاتر ارتباط با صنعت نتایج آنالیز شده و اعلام می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: وزارت علوم نقش حمایتی در حوزه فعال سازی دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها دارد و اگر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاهی فعال نباشد به دنبال رفع مشکلات این دانشگاه ها خواهیم بود.

احمدی تاکید کرد: تیم هایی به دانشگاه ها اعزام شدند تا وضعیت دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها بررسی شود.