حمید میرزاده سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی رتبه علمی ۱۳ عضو هیات علمی این دانشگاه ارتقا یافت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد و در این جلسه با ارتقا رتبه علمی ۱۳ عضو هیات علمی این دانشگاه موافقت شد.

در این جلسه از مجموع ۱۳ پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه اساتید این دانشگاه، با ارتقای رتبه تمام پرونده ها موافقت شد که از این تعداد، ۱۱ پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری و ۲ پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی بود.