سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – دانشگاه شهید بهشتی و وزارت کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردند و در قالب این تفاهمنامه، دانشگاه با برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی، نیروهای متخصص مورد نیاز این وزارتخانه را تربیت می کند.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا، این تفاهمنامه مشترک به امضای محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه و اصغر افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور رسید.
تربیت نیروی متخصص در قالب برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی، توسعه، گسترش و تبادل دستاوردها و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در راستای ارتقای فعالیت های آموزشی و پژوهشی و همکاری در راستای جهت دهی و حمایت از طرح های تحقیقاتی برای شناسایی نیازها و آسیب های اجتماعی و ارائه برنامه و راهکار لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب از جمله محورهای این تفاهمنامه است.
طهرانچی با اشاره به رویکرد جدید وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ در واگذاری طرح های تحقیقاتی به دانشگاه ها گفت: در یک سال اخیر شاهد بلوغ جامعه مخاطب دانشگاه و وزارتخانه های بزرگ هستیم که حکایت از این دارد که سازمان ها به جای اتکاء به پژوهش های فردی دانشگاهیان و اعضای هیات علمی، دانشگاه را به عنوان «سازمان پژوهشی» پذیرفته اند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی، انعقاد تفاهمنامه بین دانشگاه شهیدبهشتی و وزارت کشور را همسو با این رویکرد و دیدگاه تکامل یافته دانست و افزود: در رویکرد نوین «کلان مسئله ها» از طریق سازمان ها و دستگاه های اجرایی به دانشگاه معرفی می شوند و دانشگاه در قالب یک سازمان پژوهشی، با طراحی و استخراج موضوعات، مسائل را بررسی و راهکارهای لازم برای حل آنها ارائه خواهد کرد.
طهرانچی با آسیب شناسی تعامل دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی افزود: پایان نامه، خروجی یک تحقیق علمی است که نتایج حاصل از آن به صورت مستقیم برای سازمان های اجرایی، کاربردی نیست؛ درحالیکه در «رویکرد نوین» با بازتعریف نظام پژوهشی دانشگاه ها، می توان نتایج پایان نامه ها و تحقیقات دانشگاهی را طی فرآیندی به سند سیاسی و یا قانون چند ماده ای تبدیل کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور نیز هدف از امضاء این تفاهمنامه را تقویت رابطه مدیریت سیاست داخلی با حوزه علمی کشور عنوان کرد و افزود: برقراری این رابطه برای منافع ملی مفید و موثر خواهد بود و انعقاد این تفاهمنامه گامی در راستای بهبود تعامل حوزه های اجرایی با بدنه علمی کشور خواهد بود.