سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ‌معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک گفت: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مرکز پژوهشی آلومینیوم وابسته به دانشگاه صنعتی اراک با دو گروه پژوهشی موافقت اصولی دو ساله تقاضامحور به عمل آورده است.

دانشگاه اراک

‌امیررضا مرادی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: این دو گروه شامل گروه پژوهشی فرآوری و محیط زیست آلومینیوم و گروه پژوهشی شکل‌دهی، قطعه‌زنی و پرداخت‌کاری آلومینیوم است.

مرادی بیان کرد: این مرکز، اولین مرکز پژوهشی آلومینیوم کشور است که از شورای گسترش وزارت علوم مجوز گرفته و مجوز آن طی تلاش‌های دوساله اخذ شد.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک ادامه داد: هر مرکز پژوهشی دارای ۱۰ عضو هیات علمی است و از این افراد دو نفر اعضای شاخص و برجسته را تشکیل می‌دهند.

وی اضافه کرد: در نهایت فعالیت مرکز در دو سال بررسی می‌شود، خروجی‌های پژوهشی و ارتباطاتی که توانسته با صنایع برقرار کند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و فعالیت‌های مربوطه ادامه می‌یابد.

مرادی گفت: عملکرد مراکز پژوهشی از طرف وزارت علوم هرساله ارزیابی می‌شود و ضروری است که خروجی‌های ملموسی از پروژه‌های کاربردی، مقالات و طرح‌های مشکل‌گشای صنعت داشته باشند.

وی در خصوص محل درآمد این مرکز گفت: در گام اول از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه و اعتبار آن استفاده می‌شود، اما این مرکز در اصل متکی به کسب درآمدهای خود است. مرکز پژوهشی باید از طریق آورده‌های خود بتواند هزینه‌های خود را تامین کند چرا که قرار نیست از بودجه‌های دولت در این خصوص استفاده شود و هزینه‌ای روی دست دولت بگذارد.