دانشگاه امیرکبیر سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: تعداد مراجعات دانشجویان به کمیته انضباطی در یک سال گذشته بسیار انگشت شمار و مسائل آموزشی مهمترین عامل احضارها بوده است.

رضا صراف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر محیط آرامی را طی می کند چراکه دانشجویان می دانند مسائل اصلی دانشگاه در حفظ و برتری اعتبار علمی و پژوهشی است.

وی افزود: سعی مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر این است که مراجعات و حضور دانشجویان در کمیته انضباطی به صفر برسد بنابراین در این راستا معتقد هستیم تعامل صحیح و تکریم دانشجو بسیار موثر است.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر میزان احضار دانشجویان به کمیته انضباطی این دانشگاه به تعداد انگشتان دست بوده و بیشتر موارد نیز در حوزه آموزشی بوده است.

صراف خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه اعتبار دانشگاه به آموزش است بنابراین ما قاطعانه با تخلفات آموزشی برخورد می کنیم.

وی گفت: تکریم دانشجو، آموزش صحیح به دانشجویان و احترام به دانشجویان مواردی است که با اجرای آنها زمینه ای را فراهم می کند تا دانشجویان صحیح و متناسب با جایگاه دانشگاه رفتار کنند.