خوابگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: در جهت جبران کمبود فضاهای خوابگاهی دانشجویان ، مدلی را پیش بینی کرده‌ایم که با ارایه وام ارزان قیمت به دانشجویان مشکل کمبود فضای خوابگاهی راحل کنیم .

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کمبود ظرفیت خوابگاه‌های سراسری در سال تحصیلی جدید گفت: کمبود فضای خوابگاه‌های سراسری که مشخص است، اما برای اینکه دانشجویی بدون خوابگاه نماند،  بخش خوابگاه های غیرانتفاعی را از طریق، تشکیل شورای نظارت و ارزیابی ساماندهی کرده ایم.

وی افزود: این خوابگاه ها در شهرستان ها درحال دریافت مجوز هستند و اداره اماکن نیز با این شورا همکاری دارد. خوابگاه هایی که مجوز داشته باشند، خوابگاه مجاز و خوابگاه هایی که مجوز نداشته باشند خوابگاه غیر مجاز محسوب شده و توسط اداره اماکن پلمپ می شوند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: از طرفی صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه هایی که با مشکل کمبود خوابگاه مواجه هستند، مبلغی را به عنوان «کمک رهن صندوق»  پرداخت می کند تا مکانی را برای دانشجویان رهن کرده و دانشجویان اسکان یابند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: قرار است کار مهمی در جهت جبران کمبود فضای خوابگاهی دانشگاه ها انجام دهیم در این راستا مدلی را که برای وام ویژه دکتری پیاده کردیم، برای این موضوع نیز پیاده کنیم و با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بخش خصوصی، به دانشجویان «وام ارزان قیمت» پرداخت کنیم تا کمبود فضای خوابگاهی از این طریق جبران شود.