سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس فرسوده بودن تجهیزات پژوهشی دانشگاه‌ها را از جمله موانع پیش روی این بخش دانست و گفت: بودجه نوسازی این تجهیزات کافی نیست.

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

دکتر فتح‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه پژوهش مستلزم یک ساختار سازمان یافته، منابع پایدار و کافی بوده و هدف نهایی تحقیقات علمی، به کمال رسیدن تولیدات ملی است، اظهار کرد: در نتیجه ما باید بررسی کنیم که پژوهش و علم تا چه اندازه در بخش تولید ایفای نقش می‌کنند تا بتوانیم بودجه‌های تحقیقاتی را دقیق محاسبه کنیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور در حوزه پژوهش با موانع و مشکلاتی روبه رو هستند، افزود: علی رغم برگزاری جلسات متعدد برای حل این مشکلات، هنوز اقداماتی برای رفع موانع انباشت شده حوزه پژوهش صورت نگرفته است.

فتح‌اللهی حیات ملی را در گرو پرداختن به پژوهش دانست و گفت: ما نیازمند یک نظام یکپارچه مدیریت پژوهشی برای برنامه‌ریزی بودجه پژوهشی و پایگاهی علمی در سطح ملی و جهانی و قابل دسترس برای همه محققان هستیم.

وی ادامه داد: دانش، دانایی و فناوری گوهر اقتصاد در دانشگاه هستند و بودجه تحقیقاتی ما باید از بدنه اقتصاد بیاید. اقتصادی که مولد، پاینده، پویا و مقاوم در برابر اقتصاد جهانی باشد و محوریت درون آن فناوری و نوآوری باشد. اما اقتصاد ما ظرفیت حمایت از طرح‌های تحقیقاتی را ندارد.

فتح‌اللهی با اشاره به فرسوده بودن تجهیزات پژوهشی، نوسازی این تجهیزات را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بودجه بخش پژوهش برای نوسازی این تجهیزات کافی نیست.