سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزیر علوم از ارائه دروس اختیاری در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌ها بر اساس نیاز سازمان‌های مختلف خبر داد.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با ایسنا،با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی برنامه‌ریزی اظهار کرد:طبق مصوبه جلسه اخیر شورای عالی برنامه‌ریزی مباحثی که مورد نیاز سازمان‌ها است، به صورت دروس اختیاری در برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها گذاشته می‌شود. قبلا درس دفاع مقدس به همین صورت در دانشگاه ها ارائه می‌شد و اخیر سازمان حفاظت محیط زیست درخواست ارائه درس محیط زیست در دانشگاه‌ها را کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دروس مذکور در مقطع کارشناسی ارائه می‌شود،درمورد شرایط اخذ این دروس توضیح داد: نمره این دروس در معدل دانشجو تاثیرگذار نیست و دانشجویان می‌توانند این دروس را مازاد بر واحد مجاز و در محدوده سنوات مجاز اخذ کنند،همچنین اگر دانشجو نوبت دوم(شبانه) باشد باید برای اخذ این دروس باید شهریه پرداخت کند.با ارائه چنین دروسی بستری فراهم می‌شود که دانشجویان برای ارتقای سطح دانش در یکی از زمینه ها گام بردارند.در حال حاضر در بسیاری از موضوعات،هیچ زمینه رسمی برای دست یابی به اطلاعات وجود ندارد.

معاون آموزشی وزیر علوم در پایان با بیان اینکه ارائه دروس مورد نیاز سازمان‌ها در دانشگاه‌ها از مهرماه آغاز می‌شود، تاکید کرد: به دانشگاه‌ها این اختیار داده شده است که اگر درخواستی از سازمان‌ها رسید در قالب دو واحد درسی تعریف کرده و  به صورت درس اختیاری به دانشجویان ارائه کنند.