سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: با مشخص شدن تعداد دانشجویان متاهل خواستار خوابگاه، برای تامین خوابگاه این دانشجویان می‌توانیم تسهیلاتی ارائه دهیم.

خوابگاه دانشجویی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، ذوالفقار یزدان‌مهر در بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این صندوق برای رفع مشکلات کمبود خوابگاه‌ها می‌تواند در زمینه تعمیر خوابگاه‌ها به دانشگاه محقق اردبیلی مساعدت‌هایی داشته باشد.

وی خواستار معرفی دانشجویان متاهل به صندوق رفاه دانشجویان شد و افزود: با مشخص شدن تعداد دانشجویان متاهل خواستار خوابگاه، برای تامین خوابگاه این دانشجویان می‌توانیم تسهیلاتی ارائه دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: صندوق وام شهریه دانشجویان شبانه را به خوبی پوشش می‌دهد و دانشجویان می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند.

گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه در استان اردبیل حدود ۶۵ هزار نفر دانشجو وجود دارد، گفت: ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از این تعداد در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه ضریب پوشش تحصیلات دولتی در استان اردبیل پایین است، افزود: دانشگاه محقق اردبیلی تنها دانشگاه دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه مادر در استان اردبیل محسوب می‌شود.

صادقی با اشاره به اینکه سرانه درآمد مردم استان اردبیل نصف سرانه درآمد میانگین کشوری است، تصریح کرد: در چنین استانی از ۱۱ هزار و ۵۰۰ دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی حدود ۱۰ درصد دانشجویان از خوابگاه‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که در دانشگاه‌های دیگر پوشش خوابگاهی بالاتر از این مقدار است. 

ولی رسولی شربیانی معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: در دانشگاه محقق اردبیلی برای حدود ۸۲۰ نفر دانشجوی پسر و ۹۰۰ نفر از دانشجویان دختر خوابگاه داریم.

وی افزود: در این دانشگاه برای دانشجویان پسر مقطع کارشناسی روزانه دو ترم و برای دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روزانه چهار ترم خوابگاه ارائه می‌شود.

رسولی شربیانی با اشاره به کمبود خوابگاه دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی، تصریح کرد: دانشگاه محقق اردبیلی نیازمند یک خوابگاه ۵۰۰ نفره برای پسران و یک خوابگاه ۵۰۰ نفره برای دختران است.

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: برای ساخت هر یک از خوابگاه‌ها به حدود پنج تا شش میلیارد تومان هزینه نیاز است.

وی با اشاره به اینکه خوابگاه‌های دانشجویی در حال تعمیر است، گفت: حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه تعمیر هر یک از خوابگاه‌ها است.

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی افزود: در دهه فجر سال ۹۳ نیز تعداد ۳۶۰ دستگاه یخچال برای اتاق‌های  خوابگاه برادران و خواهران خریداری شد.