سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – سامانه آموزش عالی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا، سامانه آموزش عالی در راستای سیاست یکپارچه سازی نظام آماری، سامانه آموزش عالی طراحی، تدوین و معرفی شد.
یکی از مهمترین کارکرد این سامانه فراهم شدن زمینه مناسب و سریع برای ارائه ایجاد رشته – گرایش و یا موسسه به صورت برخط است که روند رسیدگی به درخواست را تا حد بسیار زیادی تسهیل می کند.
تحقق حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری آموزش عالی، وجود بانک های اطلاعاتی پایه وزارت علوم و در اختیار قراردادن این اطلاعات در سطح ملی، دسترسی به اطلاعات بصورت الکترونیکی با رعایت حقوق کاربران متناسب با حقوق دستمزدی، طراحی و بهره برداری از بانک اطلاعاتی همچون تشکیلات و ساختار، فضاها و ساختمان ها، اطلاعات پایه موسسه، مجوز رشته محل ها و اعضای هیات علمی دانشجویی از ویژگی های این سامانه در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
hes.msrt.ir آدرس سامانه آموزش عالی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.