سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – اولین سمینار استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست "HSE" در آزمایشگاه‌های مرکزی و کارگاه‌های دانشگاه‌ها با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

نظام ایمنی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، سمینار استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست “HSE ” در آزمایشگاه‌های مرکزی و کارگاه‌های دانشگاه‌ها با هدف تبیین برنامه‌های استقرار نظام ” HSE ” در آزمایشگاه و کارگاه، پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری برگزار می‌شود.

این سمینار با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری و روسای آزمایشگاه‌های مرکزی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری روز چهارشنبه ۱۰ شهریور برگزار خواهد شد.

سمینار استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار می‌شود.

در این سمینار در خصوص موضوعاتی چون فرآیند اخذ گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ توسط دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری بحث و تبادل نظر می‌شود.