سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی گفت: تاکنون این موسسات غیرانتفاعی هیچ بودجه‌ای از وزارت علوم دریافت نکرده و تجهیز سیستم‌های آموزشی در سال جدید با مشکلاتی روبرو شده است.
علی آهون منش رییس اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای سال تحصیلی جدید اظهار داشت: دانشگاه‌های غیر انتفاعی با توجه به بودجه مالی خود و نظر هیئت امنا اقدام به بازسازی و توسعه زیر ساخت‌ها و فضای‌ آموزشی دانشگاه‌ها کرده و پذیرای دانشجویان جدید الورود در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد است.
وی ادامه داد:‌به دلیل کاهش دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی و پرداخت نکردن هیچ بودجه‌ای از سوی وزارت علوم به مراکز آموزش عالی خصوصی کار توسعه و بازسازی کلاس‌های آموزشی و امکانات دانشگاهی با مشکل بزرگی روبرو شده است.
آهون منش یادآور شد:‌ دانشگاه غیر انتفاعی برای جبران کسری بودجه خود سعی در کاهش هزینه‌های جاری و غیر ضروری کرده تا با این کار بتواند فضای آموزشی مناسب و در شان دانشجویان برای سال تحصیلی جدید آماده کند.
وی گفت: دانشگاه غیر انتفاعی با وجود تمام مشکلات میزان وام‌های دانشجویی را افزایش داده تا دانشجویان بیشتری در سال تحصیلی جدید بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.