سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علم وفرهنگ ضمن اعلام آمادگی این دانشگاه برای برگزاری دوره‌های مشترک با خبرگزاری ایسنا،اظهارکرد: در این راستا می‌توانب اایجاد رشته‌های جدید، ازتوانمندی ها، تجارب و مجموعه نیروهای ایسنا استفاده کرد.

محمدحسین ایمانی خوشخو

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دوره‌های مشترک بین دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگاه رویان، ابن‌سینا و پژوهشکده برق، جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت افزود: دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان یک مجموعه آموزش عالی و دارای تجربیات ارزنده در تدوین رشته های جدید و میان رشته‌ای می تواند با همکاری ایسنا که در حال حاضر یکی از رسانه های معتبر و دارای نفوذ در عرصه بین المللی می باشد، می تواند تحولی جدی در ارتقاء علمی حوزه رسانه کشور ایجاد نماید.

وی افزود: دانشگاه علم و فرهنگ آمادگی تعریف رشته‌های مشترک با خبرگزاری ایسنا را دارد و می‌تواند در دفترچه انتخاب‌رشته نیز ذکر کند که رشته‌های مذکور با همکاری ایسنا ارائه می‌شوند تا بدین ترتیب هنگامی که رشته‌ای به تصویب رسید خبرنگاران ایسنا با ارتقا سطح تخصصی خود به عنوان مدرس آن رشته در دانشگاه علم و فرهنگ تدریس کنند.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با تاکید بر اینکه برگزاری دوره‌های مشترک بین این دانشگاه و خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برای داوطلبان جاذبه بیشتری خواهد داشت، اظهار کرد: ایسنا می‌تواند تشخیص دهد که جامعه در حوزه رسانه به چه رشته‌ای نیاز دارد تا رشته های مذکور طراحی و با اخذ مجوز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اجرا درآید.

ایشان در پایان یادآور شد با توجه به تخصصی شدن حوزه های رسانه و نیاز جامعه به تربیت خبرنگاران و مدیران تخصصی این همکاری مشترک می تواند بخشهای مهمی از این نیازها را مرتفع نماید.