سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در نشست شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، کلیات آئین نامه نظام مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت به تصویب رسید

وزارت بهداشت

به  گزارش ایسنا،‌  در دویست پنجاه و چهارمین نشست شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، درخواست‌های گسترش در حوزه علوم پزشکی کشور با حضور اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تاسیس ۵ مرکز تحقیقات، یک مجمع آموزش عالی سلامت و یک دانشکده بهداشت مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین تاسیس و راه اندازی ۷ رشته در مقطع دکتری تخصصی ، یک رشته در مقطع فوق تخصصی، ۴ رشته در مقطع ۱۰ ، دکتری حرفه‌ای رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و ۱۱ رشته در دوره کارشناسی پیوسته – ناپیوسته از دیگر مصوبات دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی است.