مجتبی صدیقی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سازمان امور دانشجویان درباره جلوگیری نشست شوراهای صنفی در شیراز گفت: با برگزاری نشست مشکلی نداریم، مهم این است که دانشجویان از مسیرقانونی کار را دنبال کنند.

مجتبی صدیقی  در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ایجاد اتحادیه شورای صنفی دانشجویی گفت: شوراهای صنفی به عنوان نهادهای موثر در درون دانشگاه ها می‌توانند یک رابط خوب بین دانشجویان، دانشگاه و مسئولان باشند.

وی ادامه داد: شوراهای صنفی از طرفی مسایل و مشکلات دانشجویی را در ارتباط نزدیک با آنها تشخیص داده و به مسئولان منتقل می کنند و از طرفی نیز،  محدودیت‌ها و اقداماتی که مدیریت دانشگاه‌ها انجام می دهند را به دانشجویان منتقل کنند و در یک فضای تعاملی کار را در دانشگاه ها پیگیری می کنند.

افزایش توجه به شورهای صنفی در آیین نامه جدید

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: آیین نامه جدید شوراهای صنفی در حقیقت، به این نهاد توجه بیشتری داشته، به طوری که امکان توسعه آنها را در سطح خوابگاه‌ها و دانشکده ها پیش بینی کرده است.

وی افزود: دبیران شوراهای صنفی در درون دانشگاه‌ها جمع شده و شورای مرکزی دانشگاه را تشکیل می دهند و از طرفی وظایف آنها را شفاف تر و روشن تر کرده است که در چه حوزه هایی وارد شوند.

صدیقی ادامه داد: همچنین در این آیین نامه پیش بینی شده مواردی که دانشجویان انتظار دارند، به شکل کلی به گوش مسئولان وزارت علوم برسد، از طریق نمایندگان منتخب دانشجویان در شورای مرکزی شوراهای صنفی، به مسئولان منتقل شده و پیگیری می شود.

انتخابی شدن نمایندگان شوراهای صنفی در آیین نامه جدید

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در آیین‌نامه قبلی، شوراهای صنفی، نمایندگان دانشجویان انتصابی بودند ولی در آیین نامه جدید نمایندگان دانشجویان انتخابی هستند که براساس ظرفیت مناطق کشور تقسیم می شوند و این تعداد توسط خود دبیران شورای صنفی دانشگاه ها انتخاب شده و به سطح وزارت معرفی می شوند تا مسایل کلی را دنبال کنند.

صدیقی ادامه داد: بنابراین شوراهای صنفی در اولویت اول مسایل داخل دانشگاه ها را دنبال می کنند و باید این مساله را مد نظر داشته باشند که مسایل کلی را از طریق شورای مرکزی که در وزارت علوم پیش بینی شده است پیگیری کنند.

وی افزود: امیدواریم دانشگاه هایی که هنوز شورای صنفی تشکیل نداده اند با شروع سال تحصیلی جدید این شورا را تشکیل دهند.

با برگزاری نشست شوراهای صنفی مشکلی نداریم

رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص اینکه چرا سازمان امور دانشجویان از نشست شوراهای صنفی در شیراز جلوگیری کرد افزود: ما با برگزاری نشست مشکلی نداریم، مهم این است دانشجویان  از مسیرقانونی کار را دنبال کنند، شوراهای صنفی می توانند در درون دانشگاه ها فعالیت های خود را پیگیری کنند و همچنین از طریق نمایندگان منتخب خود مباحث را پیگیری کنند.

به گزارش مهر، قرار بود نشست شوراهای صنفی دانشجویی دانشگاه‌های کشور طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مردادماه در دانشگاه شیراز برگزار شود که این نشست از سوی مسئولان آموزش عالی کشور لغو شد.