دانشگاه علمی کاربردی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: درحال تدوین آیین نامه ای برای تعیین استانداردهای مربوط به اختصاص فضای فیزیکی مراکز دانشگاه به دانشجویان هستیم.

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تدوین این آیین نامه حداقل های مربوط به استانداردهای فضای فیزیکی برای مراکز مشخص می شود و پذیرش دانشجو براساس این استانداردها خواهد بود.

وی افزود: با تعریف استانداردهای مناسب، مراکز باید فضای فیزیکی خود را به سطح استاندارد ارتقاء دهند و در صورت عدم تحقق این امر باید تعداد دانشجویان خود را کاهش دهند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه مراکز این دانشگاه وابسته به موسسات دولتی و یا خصوصی هستند، گفت: دانشگاه مسئولیتی درخصوص ایجاد زیرساخت برای مراکز ندارد اما مراکز برای آغاز و یا ادامه فعالیت های خود باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.

امید خاطرنشان کرد: در ارزیابی مراکز این دانشگاه شاخص های مختلفی مورد توجه قرار می گیرد که اختصاص سرانه فضای آموزشی مناسب به دانشجویان نیز بخشی از این شاخص ها بشمار می رود.

وی اظهار داشت: متاسفانه درحال حاضر تعریف مناسبی از سرانه فضای کالبدی در مراکز این دانشگاه وجود ندارد و شاهد هستیم که مرکزی با ۵۰۰ متر فضا ممکن است دارای هزار دانشجو و مرکز دیگر با دارا بودن چند هزار متر فضا دارای چندصد دانشجو است.