سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از تصویب اساسنامه جدید کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار خبر داد و گفت: بر اساس این اساسنامه امکان ثبت این کانون‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهم شد.

آزمایشگاه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، محمود شیخ زین الدین با اشاره به تصویب اساسنامه جدید کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، گفت: کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به استناد بند “ب” از بخش اول و بند”۲″ از بخش دوم فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شدند که پس از برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار و اخذ و اعمال نظرات و پیشنهادات اعضای شورا، اساسنامه این کانون‌ها بازنگری شد.

وی با تاکید بر این که این اساسنامه به تصویب کلیه اعضای شورا رسید، یادآور شد: شکل گیری کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرصت مناسب برای افزایش همگرایی و هم افزایی بین عناصر تأثیرگذار و تعامل میان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری است.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی، ادامه داد: این کانون‌ها در تدوین و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع موانع توسعه صنعت و بازار با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه مورد فعالیت خود نقش بسزایی خواهند داشت.

وی، تغییرات ساختاری در کانون‌ها به منظور چابک‌سازی ساختار آنها، محوریت دادن به بخش خصوصی در ساختار و اداره کانون‌ها و امکان بهره‌گیری از افراد صاحب‌نظر و خبره دانشگاهی در قالب کارگروه‌های تخصصی در کانون را مهمترین ویژگی‌های اساسنامه جدید عنوان کرد.

شیخ زین الدین با تاکید بر این که با تصویب اساسنامه جدید، امکان ثبت کانون‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری  فراهم شده است، یادآور شد: از این پس کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به عنوان تشکل حقوقی شناسنامه‌دار و دارای ساختار اداری و مالی مستقل می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

به گفته وی هدف اصلی این کانون‌ها بهبود کسب و کارهای مهم در کشور با بکارگیری فناوری‌های جدید و تشویق نوآوری در آنها است.