طلاب سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مسئول اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت پژوهشی حوزه های علمیه گفت: پیش نویس نظام جامع پژوهش حوزه های علمیه در اجلاسیه مدیران استانی و معاونان ستادی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، سعید شایان پور درخصوص فرآیند تدوین پیش نویس نظام جامع پژوهشی در حوزه های علمیه گفت: تدوین اولیه این سند حاصل تلاش بی وقفه کارگروهی است که به همین منظور در اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت و گروه سیاست گذاری، توسعه علم و ارزیابی دفتر مطالعات پژوهشی در معاونت پژوهش تشکیل شده بود.

وی افزود: در این کارگروه تمامی اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه، اسناد نهادها و مراکز هم سو و نظرات کارشناسان و صاحب نظران عرصه پژوهش جمع آوری و پس از بحث و تبادل نظر پیش نویس اولیه تهیه شد.

مسئول اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت پژوهشی حوزه های علمیه تاکید کرد: این پیش نویس در شورایی که با حضور جمع دیگری که از صاحب نظران و فضلای حوزوی در معاونت پژوهش تشکیل شده بود مورد بررسی و مداقه دقیق قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات نهایی شد.

شایان پور خاطرنشان کرد: پس از آن پیش نویس این سند در کارگروه معین شورای طرح و برنامه مرکز مدیریت بررسی و نسخه اولیه آن نهایی شد.

وی این سند را شامل ماموریت، ارزش های اساسی، سیاست های کلان، چشم انداز، اهداف کلان، راهبردها و اقدامات اجرایی عنوان کرد و گفت: در فرآیند تدوین این سند از تحلیل محیطی سند چشم انداز حوزه های علمیه، مصوب شورای عالی بهره گرفته شد.

مسئول اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت پژوهشی حوزه های علمیه گفت: در تدوین راهبردها، ارتباط تحلیل محیطی با اهداف ترسیم شده، و بر این اساس ۲۴ راهبرد اجرایی کلان تدوین و ارائه شده است.

شایان پور خاطرنشان کرد: این سند در اجلاسیه مدیران استانی و معاونان ستادی بررسی شد و سپس اعضا کمیسیون در خصوص هریک از عناصر اعلام نظر کرده و اصلاحاتی در محتوای برخی اقدامات صورت گرفت.