سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – از سوی رییس جهاد دانشگاهی اعضای شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی منصوب شدند.

مرکز رشد هنرهای قرآنی جهاد

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، با حکم دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی، اعضای مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

بر اساس این حکم، محمدصادق برادران، دکتر محمدرضا پور عابدی، برزین ضرغامی، رحیم خاکی، سید مرتضی موسویان، رضا سلامت پناه، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو و مهدی قره شیخلو به عنوان اعضای شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی منصوب شدند.