سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – طی حکمی از سوی مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت، رئیس اداره رفاهی وامور خوابگاه‌های دانشجویی این وزارتخانه منصوب شد.

وزارت بهداشت

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر جلال نژاد جواد مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت‏ طی حکمی دکتر افسانه صادقی را به‌عنوان رئیس اداره رفاهی وامور خوابگاه‌های اداره کل دانشجویی این وزارتخانه منصوب کرد که متن این حکم به شرح ذیل است: “نظر به تعهد و تجارب سرکار عالی به موجب این ابلاغ، به عنوان رئیس اداره رفاهی و خوابگاه ها در اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید

“پیگیری طرح تفضیلی نظام جامع خدمات رفاهی”، “ارائه الگوی مناسب رفاه و معیشت دانشجویی”، “پیگیری پروژه های عمرانی رفاه دانشجویی با تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام با کمک بخش خصوصی و خیرین”، “ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت فعال دانشجویان در امور دانشجویی رفاهی” و “پیگیری اجرای برنامه عملیاتی حوزه رفاهی اداره کل دانشجویی”، از مهم ترین موارد تاکید شده در این حکم است.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری و اعتدال گرایی در جهت اعتلای رفاه سلامت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور موفق باشید.