سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت از آغاز ممنوعیت توزیع تنباکوهاى معطر خبر داد و گفت: آیین‌نامه آن به وزارت صنعت و معدن ابلاغ شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ على اکبر سیارى معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت در نشست خبرى به مناسبت هفته دولت که امروز در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: مطالعات ٧ برنامه و ٨ پروژه طرح تحول نظام سلامت، از سال ٩٢ آغاز و از سال ٩٣ اجرا شد.
اولویت وزارت بهداشت به ترتیب روستا، حاشیه شهرها، شهرهاى زیر ۵٠ هزار نفر و اصلاح برنامه پزشک خانواده در استان فارس و مازندران بود. در دنیا مشکل اصلى مردم بیمارى هاى غیر واگیر و سبک زندگى است. به همین منظور سال گذشته سندى در شوراى عالى سلامت و امنیت غذا به تصویب رسید که اکنون در ۴ شهرستان به صورت آزمایشى در حال اجراست.
وى با اشاره به آغاز برنامه پزشک خانواده از سال ٨۴، بیان کرد: در این زمینه با کمبود پزشک روبه رو بودیم که در این دوره با خرید خدمت پرشکان عمومى، تعداد پزشکان خانواده از چهار هزار و ۶٠٠ پزشک به شش هزار و ٧٠٠ پزشک افزایش داشته است. از طرفى ٢۵٠٠ واحد بهداشتى و درمانى در روستاها به بهره‌بردارى رسیده و ٣٣٧ مرکز ساخته شد و ۲ هزار و ۵٩٠ پروژه جدید هم در شهر و هم در روستا در دست اقدام است.