سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر سازمان میراث فرهنگی همچنان در قضیه تاسیس دانشگاه هنرهای اسلامی تاخیر کند، ممکن است تجدید نظر کنیم.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی با بیان اینکه استاد فرشچیان از مفاخر فرهنگی و هنری کشور است، در خصوص دانشگاه هنرهای اسلامی افزود: فرشچیان سالهاست که بدنبال راه اندازی این دانشگاه بود و نهایتا شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتکرانه این کار را جلو برد.
وی ادامه داد: از استاد فرشچیان هم بپرسید خواهد گفت که هیچ کس این مساله را پیش نبرده و علی رغم مراجعه وی به همه دستگاه هایی که مرتبط با این قضیه بودند، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که این مهم را پیگیری و اساسنامه آن را تصویب کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: ماموریت اجرایی شدن این دانشگاه را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سپردیم و آنها اکنون باید این امر را اجرایی کنند و اگر لازم به همکاری باشد باز هم انجام خواهیم داد و امروز با افتخار می گوییم که این کار را کرده ایم.
مخبر گفت: برای تحقق و اجرایی سازی این دانشگاه، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی پذیرش این مسئولیت بودند و اگر سازمان میراث فرهنگی هم چنان در این قضیه تاخیر کند، ممکن است در خصوص واگذاری مسئولیت آن به این سازمان، تجدید نظر کنیم.
فراهنگ ** ۹۱۸۷ ** ۱۰۷۱