دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – تقویم آموزشی دانشگاه های کشور از جمله ۱۳ دانشگاه برتر اعلام شد که براساس این تقویم اغلب دانشگاه های برتر کلاس های درسی خود را از ۲۰ شهریورماه آغاز می کنند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، باتوجه به پایان یافتن تعطیلات تابستانه دانشگاه های کشور تقویم آموزشی خود را برای نیمسال تحصیلی اول ۹۵-۹۶ اعلام کرده اند که شروع کلاس های درسی بیشتر دانشگاه های برتر از ۲۰ تا ۲۷ شهریورماه متغیر است.

همچنین طبق برنامه های اعلام شده کلاس های درسی دانشگاه های برتر کشور در ابتدای دی ماه سال جاری به اتمام می رسد.

جدول تقویم آموزشی ۱۳ دانشگاه برتر
ردیف دانشگاه آغاز کلاس پایان کلاس امتحان
۱ تهران ۲۷ شهریور ۱۵ دی ۱۸ تا ۲۹ دی
۲ امیرکبیر ۲۰ شهریور ۸ دی ۱۱ تا ۲۳ دی
۳ صنعتی شریف ۲۷ شهریور ۸ دی ۱۸ دی تا ۳ بهمن
۴ علم و صنعت ۲۰ شهریور ۸ دی ۱۸ تا ۲۹ دی
۵ علامه ۲۸ شهریور ۱۵ دی ۱۸ تا ۲۹ دی
۶ خواجه نصیر ۲۰ شهریور ۱۰ دی ۱۱ تا ۲۶ دی
۷ تربیت مدرس ۲۷ شهریور ۱۶ دی ۱۸ تا ۲۳ دی
۸ شهید بهشتی ۲۰ شهریور ۸ دی ۱۱ تا ۲۲ دی
۹ صنعتی اصفهان ۲۰ شهریور ۸ دی ۱۱ تا ۲۶ دی
۱۰ اصفهان ۲۰ شهریور ۸ دی ۹ تا ۲۲ دی
۱۱ فردوسی مشهد ۲۰ شهریور ۸ دی ۱۵ تا ۲۸ دی
۱۲ شیراز ۲۷ شهریور ۱۵ دی ۱۸ دی تا ۲۰ بهمن
۱۳ تبریز ۲۰ شهریور ۸ دی ۴ تا ۲۶ دی