سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت:با برگزاری جلسات متعدد، خدمات رفاهی و دانشجویی این دانشگاه با هدف حمایت از جوانان نخبه و پژوهشگر در سال تحصیلی جدید افزایش می‌یابد.
حسن به‌نژاد معاون دانشجویی دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به پتانسیل بالای دانشگاههای کشور در حوزه سیاست‌گذاریهای مختلف دانشجویی اظهار داشت: استفاده از توان معاونت‌های دانشجویی دانشگاهی کشور در راستای اجرای دستورالعمل‌های  ابلاغی وزارت علوم بر هیچ کسی پوشیده نبوده و این معاونت عمده فعالیتهای خود را معطوف به خدمات رفاهی به دانشجویان می‌کند.
وی یادآور شد: همه ساله قبل از شروع سال تحصیلی جدید همایش‌های مختلفی با هدف استفاده بهینه از پتانسیل‌های معاونت دانشجویی سراسر کشور و هم‌فکری در مورد مسائل مختلف دانشجویان برگزار می‌شود.
معاون دانشجویی دانشگاه  تهران ادامه داد: ارائه راهکارها و دعوت از شرکت‌های مختلف در جهت پیشبرد مسائل مختلف دانشگاهی منطبق بر شعار اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل بود زیرا در این جلسات راهکارهای اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با چگونگی اعمال هزینه‌های جاری هر دانشگاه است.
وی گفت: دانشگاه تهران در راستای خدمات دهی بهتر به دانشجویان و افزایش رفاه دانشجویی برنامه‌ریزی‌های خوبی را برای سال تحصیلی جدیدانجام داده است.
به‌نژاد افزود:با برگزاری جلسات متعدد، خدمات رفاهی و دانشجویی این دانشگاه با هدف حمایت از جوانان نخبه و پژوهشگر در سال تحصیلی جدید افزایش می‌یابد.