اینترنت ، لپ تاپ ، فضای مجازی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور از راه اندازی دوره های پودمانی و کوتاه مدت در این دانشگاه مجازی و طراحی کتابخانه دیجیتال خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر ناصر استاد با اعلام این مطلب افزود: در راستای تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یکی از محورهای بسته تحول و نوآوری، طرح ارائه دوره های کوتاه مدت و پودمانی در حال تدوین است.

مشاور معاونت آموزشی وزارت بهداشت آموزش مجازی را نسل چهارم و پنجم آموزش از راه دور دانست که امکان یادگیری در هر زمینه برای هر فرد و در هر زمان و مکان را به صورت مادام العمر فراهم آورده است و ارائه مدل دوره های پودمانی و کوتاه مدت پزشکی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

مسئول راه اندازی دانشگاههای علوم پزشکی مجازی کشور با اشاره به اینکه ارائه این مدل می تواند به کمک سیاستگذاران دانشگاههای علوم پزشکی در فضای مجازی بیاید از بررسی دوره های کوتاه مدت مجازی مرتبط با سلامت خبر داد و اظهار داشت: در این خصوص در نظر است دوره های پودمانی منجر به مدرک و یا در زیر آموزش ضمن خدمت قرار گیرند.

وی از طراحی کتابخانه مجازی برای دانشگاهها در حوزه پزشکی خبر داد و خاطر نشان کرد: در نقشه جامع علمی نظام سلامت و بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بریکپارچه سازی فرآیندهای کاری و سیستم های اطلاعاتی تاکید شده است. 

استاد افزود: در این راستا ترکیب کتابخانه های دیجیتال و محیط یادگیری مجازی موجب دسترسی یکپارچه به منابع و محتوای دو محیط خواهد شد وافزایش استفاده از منابع کتابخانه را در برخواهد داشت.

وی عوامل راهبردی سازمانی و نیروی انسانی ، ساختار ظاهری و محتوایی و نحوه سازماندهی در راهبردهای دسترسی به منابع را از جمله مهمترین موارد در طراحی کتابخانه های دیجیتال برشمرد و اظهار داشت: هدف از ایجادکتابخانه مجازی فراهم آوردن مبنای یادگیری و دانش برای ارائه یک زیربنای محکم و ارتقای کیفیت آموزشی از طریق دسترسی به کتابها ، مواد و مجلات توسط ابزارهای فناوری و فناوری اطلاعات است.

مسئول راه اندازی دانشگاههای علوم پزشکی مجازی کشور با اشاره به اهداف اصلی اختصاصی و کاربردی از ایجاد کتابخانه مجازی، ارائه مدل جامع کتابخانه دیجیتال متناسب با محیط مجازی و ارتقای فرآیند آموزشی مجازی با ادغام کتابخانه دیجیتال در سطح دانشگاهها را از مهمترین این اهداف عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد تا از طریق برقراری ارتباط میان کتابخانه های موجود در سطح کشور این پروژه پیاده سازی و عملیاتی شود.